Documentació JAFM: diferència entre les revisions

De FFAWiki
Cap resum de modificació
 
(11 revisions intermèdies per 2 usuaris que no es mostren)
Línia 1: Línia 1:
Descripció app...
JAFM és una aplicació de gestió per a qualsevol empresa de lloguer de vehicles amb conductor o sense.


====Menu====
==Menú==
En iniciar l'aplicació apareixerà el següent menú, on podràs entrar en les següents opcions:
En iniciar l'aplicació apareixerà el següent menú, on podràs entrar en les següents opcions:
*Usuaris
*Usuaris
Línia 8: Línia 8:
[[Fitxer:Jafm menu.png|sense marc|450x450px]]
[[Fitxer:Jafm menu.png|sense marc|450x450px]]


====Usuaris====
==Usuaris==
En entrar a l'apartat d'usuaris apareixerà el següent menú, on podràs entrar en les següents opcions:
En entrar a l'apartat d'usuaris apareixerà el següent menú, on podràs entrar en les següents opcions:
*Clients
*Clients
Línia 16: Línia 16:


[[Fitxer:Jafm usuaris.png|sense marc|450x450px]]
[[Fitxer:Jafm usuaris.png|sense marc|450x450px]]
=====Clients=====
===Clients===
En l'apartat de clients pots:
En l'apartat de clients pots:
*Visualitzar
*Visualitzar
**Cercar
***Es pot cercar per als camps següents:
****DNI
****Nom
****Cognoms
****Telèfon
****Mail
****Direcció
**Per veure els carnets d'un client has de fer clic a la taula al botó carnets, i s'obrirà una finestra emergent.
**Per veure els carnets d'un client has de fer clic a la taula al botó carnets, i s'obrirà una finestra emergent.
*Cercar
**Es pot cercar per als camps següents:
***DNI
***Nom
***Cognoms
***Telèfon
***Mail
***Direcció
*Crear
*Crear
**S'han d'emplenar tots els camps.
**S'han d'emplenar tots els camps.
**Els clients han de ser majors d'edat.
**Els clients han de ser majors d'edat.
*Modificar
*Modificar
**Es poden modificar tots els camps menys el DNI
**Es poden modificar tots els camps menys el DNI.
*Esborrar
*Esborrar
[[Fitxer:Jafm client.png|sense marc|450x450px]][[Fitxer:Jafm carnets client.png|sense marc|400x400px]]
[[Fitxer:Jafm client.png|sense marc|450x450px]][[Fitxer:Jafm carnets client.png|sense marc|400x400px|alt=]]


=====Empleats=====
===Empleats===
En l'apartat de empleats pots:  
En l'apartat de empleats pots:  
*Visualitzar  
*Visualitzar
*Cercar  
**Cercar  
**Es pot cercar per als camps següents:  
***Es pot cercar per als camps següents:  
***DNI  
****DNI
***Nom  
****Nom
***Cognoms  
****Cognoms
***Telèfon  
****Telèfon
***Mail  
****Mail
***Direcció
****Direcció
***Botiga
****Botiga
*Crear  
*Crear  
**S'han d'emplenar tots els camps.  
**S'han d'emplenar tots els camps.  
**Els empleats han de ser majors d'edat.  
**Els empleats han de ser majors d'edat.  
*Modificar  
*Modificar  
**Es poden modificar tots els camps menys el DNI  
**Es poden modificar tots els camps menys el DNI.
*Esborrar
*Esborrar
[[Fitxer:Jafm empleat.png|sense marc|450x450px]]
[[Fitxer:Jafm empleat.png|sense marc|450x450px]]


=====Conductors=====
===Conductors===
En l'apartat de conductors pots:  
En l'apartat de conductors pots:  
*Visualitzar  
*Visualitzar  
**Per veure els carnets d'un conductor has de fer clic a la taula al botó carnets, i s'obrirà una finestra emergent.
**Cercar
*Cercar
***Es pot cercar per als camps següents:  
**Es pot cercar per als camps següents:  
****DNI
***DNI  
****Nom
***Nom  
****Cognoms
***Cognoms  
****Telèfon
***Telèfon  
****Mail
***Mail  
****Direcció
***Direcció  
**Per veure els carnets d'un conductor has de fer clic a la taula al botó carnets, i s'obrirà una finestra emergent.
*Crear  
*Crear  
**S'han d'emplenar tots els camps.  
**S'han d'emplenar tots els camps.  
**Els conductors han de ser majors d'edat.  
**Els conductors han de ser majors d'edat.  
*Modificar  
*Modificar  
**Es poden modificar tots els camps menys el DNI  
**Es poden modificar tots els camps menys el DNI.
*Esborrar
*Esborrar
[[Fitxer:Jafm conductor.png|sense marc|450x450px]][[Fitxer:Jafm carnets conductor.png|sense marc|400x400px]]
[[Fitxer:Jafm conductor.png|sense marc|450x450px]][[Fitxer:Jafm carnets conductor.png|sense marc|400x400px]]


=====Supervisors=====
===Supervisors===
En l'apartat de supervisors pots:  
En l'apartat de supervisors pots:  
*Visualitzar  
*Visualitzar
*Cercar  
**Cercar  
**Es pot cercar per als camps següents:  
***Es pot cercar per als camps següents:  
***DNI  
****DNI
***Nom  
****Nom
***Cognoms  
****Cognoms
***Telèfon  
****Telèfon
***Mail  
****Mail
***Direcció
****Direcció
***Botiga
****Botiga
***Telèfon d'empresa
****Telèfon d'empresa
*Crear  
*Crear  
**S'han d'emplenar tots els camps.  
**S'han d'emplenar tots els camps.  
**Els supervisors han de ser majors d'edat.  
**Els supervisors han de ser majors d'edat.  
*Modificar  
*Modificar  
**Es poden modificar tots els camps menys el DNI  
**Es poden modificar tots els camps menys el DNI.
*Esborrar
*Esborrar
[[Fitxer:Jafm supervisor.png|sense marc|450x450px]]
[[Fitxer:Jafm supervisor.png|sense marc|450x450px]]


====Contracte====
==Contracte==
En l'apartat de contractes pots:
 
* Visualitzar
** Cercar
*** Es pot cercar per als camps següents:
**** Client
**** Empleat
**** Conductor
**** Vehicle
**** Estat
* Crear
** Requisits:
*** S'han d'emplenar tots els camps.
*** Els clients per poder conduir un vehicle han de tenir el carnet necessari.
*** Data de finalització ha de ser més gran que la d'inici.
** Passos a seguir:
**# Per poder crear un contracte primer s'han d'emplenar els camps de client, empleat, data inici i data fi.
**# En aquest moment podràs escollir el vehicle (Algun dels disponibles per aquelles dates).
**# En cas que el client no el pugui conduir aquell vehicle, s'haurà d'escollir un altre o escollir un conductor que el pugui conduir.
* Modificar
** Es poden modificar tots els camps menys el codi del contracte.
* Esborrar
 
[[Fitxer:Jafm_contracte.png|sense marc|450x450px]]
[[Fitxer:Jafm_contracte.png|sense marc|450x450px]]


====Gestió====
==Gestió==
En entrar a l'apartat de gestió apareixerà el següent menú, on podràs entrar en les següents opcions:
*Vehicles
*Carnets
*Botigues
*Estats contractes
*Parkings
*Tipus de vehicles
*Moviments de parkings
 
[[Fitxer:Jafm gestio.png|sense marc|450x450px]]
[[Fitxer:Jafm gestio.png|sense marc|450x450px]]
=====Vehicles=====
===Vehicles===
En l'apartat de vehicles pots:
 
* Visualitzar
** Cercar
*** Es pot cercar per als camps següents:
**** Matricula
**** Marca
**** Model
**** Tipus
**** Canvi
**** CV
**** Nº rodes
**** Nº Portes
**** Capacitat
**** Carnet
**** Parking
* Crear
** S'han d'emplenar tots els camps.
* Modificar
** Es poden modificar tots els camps menys la matricula.
* Esborrar
 
[[Fitxer:Jafm vehicles.png|sense marc|450x450px]]
[[Fitxer:Jafm vehicles.png|sense marc|450x450px]]
=====Carnets=====
===Carnets===
En l'apartat de carnet pots:
 
* Visualitzar
** Cercar
*** Es pot cercar per als camps següents:
**** Codi
**** Descripció
* Crear
** S'han d'emplenar el camp descripció.
* Modificar
** Es poden modificar el camp descripció.
* Esborrar
 
[[Fitxer:Jafm carnet.png|sense marc|450x450px]]
[[Fitxer:Jafm carnet.png|sense marc|450x450px]]
=====Botigues=====
===Botigues===
En l'apartat de botigues pots:
 
* Visualitzar
** Cercar
*** Es pot cercar per als camps següents:
**** Codi
**** Descripció
**** Direcció
**** Telèfon
* Crear
** S'han d'emplenar tots els camps.
* Modificar
** Es poden modificar tots els camps menys el codi de la botiga.
* Esborrar
 
[[Fitxer:Jafm botiga.png|sense marc|450x450px]]
[[Fitxer:Jafm botiga.png|sense marc|450x450px]]
=====Estats=====
===Estats===
En l'apartat d'estats pots:
 
* Visualitzar
** Cercar
*** Es pot cercar per als camps següents:
**** Codi
**** Descripció
* Crear
** S'han d'emplenar el camp descripció.
* Modificar
** Es poden modificar el camp descripció.
* Esborrar
 
[[Fitxer:Jafm estat.png|sense marc|450x450px]]
[[Fitxer:Jafm estat.png|sense marc|450x450px]]
=====Parkings=====
===Parkings===
En l'apartat de parkings pots:
 
* Visualitzar
** Cercar
*** Es pot cercar per als camps següents:
**** Codi
**** Botiga
**** Descripció
**** Direcció
**** Telèfon
**** Capacitat
** Per veure els vehicles d'un parking has de fer clic a la taula al botó Vehicles, i s'obrirà una finestra emergent.
* Crear
** S'han d'emplenar tots els camps.
* Modificar
** Es poden modificar tots els camps menys el codi de la botiga.
* Esborrar
 
[[Fitxer:Jafm parcking.png|sense marc|450x450px]][[Fitxer:Jafm vehicles parcking.png|sense marc|400x400px]]
[[Fitxer:Jafm parcking.png|sense marc|450x450px]][[Fitxer:Jafm vehicles parcking.png|sense marc|400x400px]]
=====Vehicles=====
===Tipus Vehicles===
En l'apartat de tipus vehicles pots:
 
* Visualitzar
** Cercar
*** Es pot cercar per als camps següents:
**** Codi
**** Descripció
* Crear
** S'han d'emplenar el camp descripció.
* Modificar
** Es poden modificar el camp descripció.
* Esborrar
 
[[Fitxer:Jafm tipus vehicles.png|sense marc|450x450px]]
[[Fitxer:Jafm tipus vehicles.png|sense marc|450x450px]]
=====Moviments=====
===Moviments dels vehicles===
En l'apartat de tipus moviments pots:
 
* Visualitzar els moviments dels vehicles
** Cercar
*** Es pot cercar per als camps següents:
**** Codi
**** Origen
**** Destí
**** Vehicle
 
[[Fitxer:Jafm moviments.png|sense marc|450x450px]]
[[Fitxer:Jafm moviments.png|sense marc|450x450px]]

Revisió de 17:45, 8 maig 2022

JAFM és una aplicació de gestió per a qualsevol empresa de lloguer de vehicles amb conductor o sense.

Menú

En iniciar l'aplicació apareixerà el següent menú, on podràs entrar en les següents opcions:

 • Usuaris
 • Contractes
 • Gestió

Jafm menu.png

Usuaris

En entrar a l'apartat d'usuaris apareixerà el següent menú, on podràs entrar en les següents opcions:

 • Clients
 • Empleats
 • Conductors
 • Supervisors

Jafm usuaris.png

Clients

En l'apartat de clients pots:

 • Visualitzar
  • Cercar
   • Es pot cercar per als camps següents:
    • DNI
    • Nom
    • Cognoms
    • Telèfon
    • Mail
    • Direcció
  • Per veure els carnets d'un client has de fer clic a la taula al botó carnets, i s'obrirà una finestra emergent.
 • Crear
  • S'han d'emplenar tots els camps.
  • Els clients han de ser majors d'edat.
 • Modificar
  • Es poden modificar tots els camps menys el DNI.
 • Esborrar


Jafm client.png

Empleats

En l'apartat de empleats pots:

 • Visualitzar
  • Cercar
   • Es pot cercar per als camps següents:
    • DNI
    • Nom
    • Cognoms
    • Telèfon
    • Mail
    • Direcció
    • Botiga
 • Crear
  • S'han d'emplenar tots els camps.
  • Els empleats han de ser majors d'edat.
 • Modificar
  • Es poden modificar tots els camps menys el DNI.
 • Esborrar

Jafm empleat.png

Conductors

En l'apartat de conductors pots:

 • Visualitzar
  • Cercar
   • Es pot cercar per als camps següents:
    • DNI
    • Nom
    • Cognoms
    • Telèfon
    • Mail
    • Direcció
  • Per veure els carnets d'un conductor has de fer clic a la taula al botó carnets, i s'obrirà una finestra emergent.
 • Crear
  • S'han d'emplenar tots els camps.
  • Els conductors han de ser majors d'edat.
 • Modificar
  • Es poden modificar tots els camps menys el DNI.
 • Esborrar

Jafm conductor.pngJafm carnets conductor.png

Supervisors

En l'apartat de supervisors pots:

 • Visualitzar
  • Cercar
   • Es pot cercar per als camps següents:
    • DNI
    • Nom
    • Cognoms
    • Telèfon
    • Mail
    • Direcció
    • Botiga
    • Telèfon d'empresa
 • Crear
  • S'han d'emplenar tots els camps.
  • Els supervisors han de ser majors d'edat.
 • Modificar
  • Es poden modificar tots els camps menys el DNI.
 • Esborrar

Jafm supervisor.png

Contracte

En l'apartat de contractes pots:

 • Visualitzar
  • Cercar
   • Es pot cercar per als camps següents:
    • Client
    • Empleat
    • Conductor
    • Vehicle
    • Estat
 • Crear
  • Requisits:
   • S'han d'emplenar tots els camps.
   • Els clients per poder conduir un vehicle han de tenir el carnet necessari.
   • Data de finalització ha de ser més gran que la d'inici.
  • Passos a seguir:
   1. Per poder crear un contracte primer s'han d'emplenar els camps de client, empleat, data inici i data fi.
   2. En aquest moment podràs escollir el vehicle (Algun dels disponibles per aquelles dates).
   3. En cas que el client no el pugui conduir aquell vehicle, s'haurà d'escollir un altre o escollir un conductor que el pugui conduir.
 • Modificar
  • Es poden modificar tots els camps menys el codi del contracte.
 • Esborrar

Jafm contracte.png

Gestió

En entrar a l'apartat de gestió apareixerà el següent menú, on podràs entrar en les següents opcions:

 • Vehicles
 • Carnets
 • Botigues
 • Estats contractes
 • Parkings
 • Tipus de vehicles
 • Moviments de parkings

Jafm gestio.png

Vehicles

En l'apartat de vehicles pots:

 • Visualitzar
  • Cercar
   • Es pot cercar per als camps següents:
    • Matricula
    • Marca
    • Model
    • Tipus
    • Canvi
    • CV
    • Nº rodes
    • Nº Portes
    • Capacitat
    • Carnet
    • Parking
 • Crear
  • S'han d'emplenar tots els camps.
 • Modificar
  • Es poden modificar tots els camps menys la matricula.
 • Esborrar

Jafm vehicles.png

Carnets

En l'apartat de carnet pots:

 • Visualitzar
  • Cercar
   • Es pot cercar per als camps següents:
    • Codi
    • Descripció
 • Crear
  • S'han d'emplenar el camp descripció.
 • Modificar
  • Es poden modificar el camp descripció.
 • Esborrar

Jafm carnet.png

Botigues

En l'apartat de botigues pots:

 • Visualitzar
  • Cercar
   • Es pot cercar per als camps següents:
    • Codi
    • Descripció
    • Direcció
    • Telèfon
 • Crear
  • S'han d'emplenar tots els camps.
 • Modificar
  • Es poden modificar tots els camps menys el codi de la botiga.
 • Esborrar

Jafm botiga.png

Estats

En l'apartat d'estats pots:

 • Visualitzar
  • Cercar
   • Es pot cercar per als camps següents:
    • Codi
    • Descripció
 • Crear
  • S'han d'emplenar el camp descripció.
 • Modificar
  • Es poden modificar el camp descripció.
 • Esborrar

Jafm estat.png

Parkings

En l'apartat de parkings pots:

 • Visualitzar
  • Cercar
   • Es pot cercar per als camps següents:
    • Codi
    • Botiga
    • Descripció
    • Direcció
    • Telèfon
    • Capacitat
  • Per veure els vehicles d'un parking has de fer clic a la taula al botó Vehicles, i s'obrirà una finestra emergent.
 • Crear
  • S'han d'emplenar tots els camps.
 • Modificar
  • Es poden modificar tots els camps menys el codi de la botiga.
 • Esborrar

Jafm parcking.pngJafm vehicles parcking.png

Tipus Vehicles

En l'apartat de tipus vehicles pots:

 • Visualitzar
  • Cercar
   • Es pot cercar per als camps següents:
    • Codi
    • Descripció
 • Crear
  • S'han d'emplenar el camp descripció.
 • Modificar
  • Es poden modificar el camp descripció.
 • Esborrar

Jafm tipus vehicles.png

Moviments dels vehicles

En l'apartat de tipus moviments pots:

 • Visualitzar els moviments dels vehicles
  • Cercar
   • Es pot cercar per als camps següents:
    • Codi
    • Origen
    • Destí
    • Vehicle

Jafm moviments.png