Documentació JAFM: diferència entre les revisions

De FFAWiki
Cap resum de modificació
Cap resum de modificació
Línia 167: Línia 167:
*** Es pot cercar per als camps següents:
*** Es pot cercar per als camps següents:
**** Codi
**** Codi
**** Descipció
**** Descripció
* Crear
* Crear
** S'han d'emplenar el camp descripció.
** S'han d'emplenar el camp descripció.
Línia 182: Línia 182:
*** Es pot cercar per als camps següents:
*** Es pot cercar per als camps següents:
**** Codi
**** Codi
**** Descipció
**** Descripció
**** Direcció
**** Direcció
**** Telèfon
**** Telèfon
Línia 193: Línia 193:
[[Fitxer:Jafm botiga.png|sense marc|450x450px]]
[[Fitxer:Jafm botiga.png|sense marc|450x450px]]
=====Estats=====
=====Estats=====
En l'apartat de estats pots:
En l'apartat d'estats pots:


* Visualitzar
* Visualitzar
Línia 199: Línia 199:
*** Es pot cercar per als camps següents:
*** Es pot cercar per als camps següents:
**** Codi
**** Codi
**** Descipció
**** Descripció
* Crear
* Crear
** S'han d'emplenar el camp descripció.
** S'han d'emplenar el camp descripció.
Línia 215: Línia 215:
**** Codi
**** Codi
**** Botiga
**** Botiga
**** Descipció
**** Descripció
**** Direcció
**** Direcció
**** Telèfon
**** Telèfon
Línia 234: Línia 234:
*** Es pot cercar per als camps següents:
*** Es pot cercar per als camps següents:
**** Codi
**** Codi
**** Descipció
**** Descripció
* Crear
* Crear
** S'han d'emplenar el camp descripció.
** S'han d'emplenar el camp descripció.

Revisió del 10:01, 6 maig 2022

JAFM és una aplicació de gestió per a qualsevol empresa de lloguer de vehicles amb conductor o sense.

Menú

En iniciar l'aplicació apareixerà el següent menú, on podràs entrar en les següents opcions:

 • Usuaris
 • Contractes
 • Gestió

Jafm menu.png

Usuaris

En entrar a l'apartat d'usuaris apareixerà el següent menú, on podràs entrar en les següents opcions:

 • Clients
 • Empleats
 • Conductors
 • Supervisors

Jafm usuaris.png

Clients

En l'apartat de clients pots:

 • Visualitzar
  • Cercar
   • Es pot cercar per als camps següents:
    • DNI
    • Nom
    • Cognoms
    • Telèfon
    • Mail
    • Direcció
  • Per veure els carnets d'un client has de fer clic a la taula al botó carnets, i s'obrirà una finestra emergent.
 • Crear
  • S'han d'emplenar tots els camps.
  • Els clients han de ser majors d'edat.
 • Modificar
  • Es poden modificar tots els camps menys el DNI.
 • Esborrar


Jafm client.png

Empleats

En l'apartat de empleats pots:

 • Visualitzar
  • Cercar
   • Es pot cercar per als camps següents:
    • DNI
    • Nom
    • Cognoms
    • Telèfon
    • Mail
    • Direcció
    • Botiga
 • Crear
  • S'han d'emplenar tots els camps.
  • Els empleats han de ser majors d'edat.
 • Modificar
  • Es poden modificar tots els camps menys el DNI.
 • Esborrar

Jafm empleat.png

Conductors

En l'apartat de conductors pots:

 • Visualitzar
  • Cercar
   • Es pot cercar per als camps següents:
    • DNI
    • Nom
    • Cognoms
    • Telèfon
    • Mail
    • Direcció
  • Per veure els carnets d'un conductor has de fer clic a la taula al botó carnets, i s'obrirà una finestra emergent.
 • Crear
  • S'han d'emplenar tots els camps.
  • Els conductors han de ser majors d'edat.
 • Modificar
  • Es poden modificar tots els camps menys el DNI.
 • Esborrar

Jafm conductor.pngJafm carnets conductor.png

Supervisors

En l'apartat de supervisors pots:

 • Visualitzar
  • Cercar
   • Es pot cercar per als camps següents:
    • DNI
    • Nom
    • Cognoms
    • Telèfon
    • Mail
    • Direcció
    • Botiga
    • Telèfon d'empresa
 • Crear
  • S'han d'emplenar tots els camps.
  • Els supervisors han de ser majors d'edat.
 • Modificar
  • Es poden modificar tots els camps menys el DNI.
 • Esborrar

Jafm supervisor.png

Contracte

En l'apartat de contractes pots:

 • Visualitzar
  • Cercar
   • Es pot cercar per als camps següents:
    • Client
    • Empleat
    • Conductor
    • Vehicle
    • Estat
 • Crear
  • Requisits:
   • S'han d'emplenar tots els camps.
   • Els clients per poder conduir un vehicle han de tenir el carnet necessari.
   • Data de finalització ha de ser més gran que la d'inici.
  • Passos a seguir:
   1. Per poder crear un contracte primer s'han d'emplenar els camps de client, empleat, data inici i data fi.
   2. En aquest moment podràs escollir el vehicle (Algun dels disponibles per aquelles dates).
   3. En cas que el client no el pugui conduir aquell vehicle, s'haurà d'escollir un altre o escollir un conductor que el pugui conduir.
 • Modificar
  • Es poden modificar tots els camps menys el codi del contracte.
 • Esborrar

Jafm contracte.png

Gestió

En entrar a l'apartat de gestió apareixerà el següent menú, on podràs entrar en les següents opcions:

 • Vehicles
 • Carnets
 • Botigues
 • Estats contractes
 • Parkings
 • Tipus de vehicles
 • Moviments de parkings

Jafm gestio.png

Vehicles

En l'apartat de vehicles pots:

 • Visualitzar
  • Cercar
   • Es pot cercar per als camps següents:
    • Matricula
    • Marca
    • Model
    • Tipus
    • Canvi
    • CV
    • Nº rodes
    • Nº Portes
    • Capacitat
    • Carnet
    • Parking
 • Crear
  • S'han d'emplenar tots els camps.
 • Modificar
  • Es poden modificar tots els camps menys la matricula.
 • Esborrar

Jafm vehicles.png

Carnets

En l'apartat de carnet pots:

 • Visualitzar
  • Cercar
   • Es pot cercar per als camps següents:
    • Codi
    • Descripció
 • Crear
  • S'han d'emplenar el camp descripció.
 • Modificar
  • Es poden modificar el camp descripció.
 • Esborrar

Jafm carnet.png

Botigues

En l'apartat de botigues pots:

 • Visualitzar
  • Cercar
   • Es pot cercar per als camps següents:
    • Codi
    • Descripció
    • Direcció
    • Telèfon
 • Crear
  • S'han d'emplenar tots els camps.
 • Modificar
  • Es poden modificar tots els camps menys el codi de la botiga.
 • Esborrar

Jafm botiga.png

Estats

En l'apartat d'estats pots:

 • Visualitzar
  • Cercar
   • Es pot cercar per als camps següents:
    • Codi
    • Descripció
 • Crear
  • S'han d'emplenar el camp descripció.
 • Modificar
  • Es poden modificar el camp descripció.
 • Esborrar

Jafm estat.png

Parkings

En l'apartat de parkings pots:

 • Visualitzar
  • Cercar
   • Es pot cercar per als camps següents:
    • Codi
    • Botiga
    • Descripció
    • Direcció
    • Telèfon
    • Capacitat
  • Per veure els vehicles d'un parking has de fer clic a la taula al botó Vehicles, i s'obrirà una finestra emergent.
 • Crear
  • S'han d'emplenar tots els camps.
 • Modificar
  • Es poden modificar tots els camps menys el codi de la botiga.
 • Esborrar

Jafm parcking.pngJafm vehicles parcking.png

Tipus Vehicles

En l'apartat de tipus vehicles pots:

 • Visualitzar
  • Cercar
   • Es pot cercar per als camps següents:
    • Codi
    • Descripció
 • Crear
  • S'han d'emplenar el camp descripció.
 • Modificar
  • Es poden modificar el camp descripció.
 • Esborrar

Jafm tipus vehicles.png

Moviments dels vehicles

En l'apartat de tipus moviments pots:

 • Visualitzar els moviments dels vehicles
  • Cercar
   • Es pot cercar per als camps següents:
    • Codi
    • Origen
    • Destí
    • Vehicle

Jafm moviments.png