Documentació JAFM

De FFAWiki

Descripció app...

Menú

En iniciar l'aplicació apareixerà el següent menú, on podràs entrar en les següents opcions:

 • Usuaris
 • Contractes
 • Gestió

Jafm menu.png

Usuaris

En entrar a l'apartat d'usuaris apareixerà el següent menú, on podràs entrar en les següents opcions:

 • Clients
 • Empleats
 • Conductors
 • Supervisors

Jafm usuaris.png

Clients

En l'apartat de clients pots:

 • Visualitzar
  • Per veure els carnets d'un client has de fer clic a la taula al botó carnets, i s'obrirà una finestra emergent.
 • Cercar
  • Es pot cercar per als camps següents:
   • DNI
   • Nom
   • Cognoms
   • Telèfon
   • Mail
   • Direcció
 • Crear
  • S'han d'emplenar tots els camps.
  • Els clients han de ser majors d'edat.
 • Modificar
  • Es poden modificar tots els camps menys el DNI
 • Esborrar


Jafm client.png

Empleats

En l'apartat de empleats pots:

 • Visualitzar
 • Cercar
  • Es pot cercar per als camps següents:
   • DNI
   • Nom
   • Cognoms
   • Telèfon
   • Mail
   • Direcció
   • Botiga
 • Crear
  • S'han d'emplenar tots els camps.
  • Els empleats han de ser majors d'edat.
 • Modificar
  • Es poden modificar tots els camps menys el DNI
 • Esborrar

Jafm empleat.png

Conductors

En l'apartat de conductors pots:

 • Visualitzar
  • Per veure els carnets d'un conductor has de fer clic a la taula al botó carnets, i s'obrirà una finestra emergent.
 • Cercar
  • Es pot cercar per als camps següents:
   • DNI
   • Nom
   • Cognoms
   • Telèfon
   • Mail
   • Direcció
 • Crear
  • S'han d'emplenar tots els camps.
  • Els conductors han de ser majors d'edat.
 • Modificar
  • Es poden modificar tots els camps menys el DNI
 • Esborrar

Jafm conductor.pngJafm carnets conductor.png

Supervisors

En l'apartat de supervisors pots:

 • Visualitzar
 • Cercar
  • Es pot cercar per als camps següents:
   • DNI
   • Nom
   • Cognoms
   • Telèfon
   • Mail
   • Direcció
   • Botiga
   • Telèfon d'empresa
 • Crear
  • S'han d'emplenar tots els camps.
  • Els supervisors han de ser majors d'edat.
 • Modificar
  • Es poden modificar tots els camps menys el DNI
 • Esborrar

Jafm supervisor.png

Contracte

Jafm contracte.png

Gestió

En entrar a l'apartat de gestió apareixerà el següent menú, on podràs entrar en les següents opcions:

 • Vehicles
 • Carnets
 • Botigues
 • Estats contractes
 • Parkings
 • Tipus de vehicles
 • Moviments de parkings

Jafm gestio.png

Vehicles

Jafm vehicles.png

Carnets

Jafm carnet.png

Botigues

Jafm botiga.png

Estats

Jafm estat.png

Parkings

Jafm parcking.pngJafm vehicles parcking.png

Vehicles

Jafm tipus vehicles.png

Moviments

Jafm moviments.png