Representació dels nombres: diferència entre les revisions

De FFAWiki
Línia 33: Línia 33:
==== Complement a 2 ====
==== Complement a 2 ====
El rang de valors que podem representar és [ -(2<sup>n-1</sup>) , 2<sup>n-1</sup>-1 ] on n = precisió.
El rang de valors que podem representar és [ -(2<sup>n-1</sup>) , 2<sup>n-1</sup>-1 ] on n = precisió.
===== Base 10 a Base 2 =====
* Positiu
** Passar el número a binari.
* Negatiu
** Ignorar el signe.
** Passar el número a binari.
** Fer complement a 1, és a dir canviar els 0 per 1 i els 1 per 0.
** Fer complement a 2, és a dir sumar 1 al últim bit.
===== Base 2 a Base 10 =====
* Passar el número a binari.
* Passar el número a binari.
* (Si és negatiu) Ignorar el signe.
* Mirar si esta dins el rang
* (Si és negatiu) Fer complement a 1, és a dir canviar els 0 per 1 i els 1 per 0.
** Si esta dins el rang, és positiu
* (Si és negatiu) Fer complement a 2, és a dir sumar 1 al últim bit.
** Si no esta dins el rang,  és negatiu
*** Fer complement a 1, és a dir canviar els 1 per 0 i els 0 per 1.
*** Fer complement a 2, és a dir sumar 1 al últim bit.
 
Ex...
Ex...


==== Acces a Z ====
==== Excés a Z ====
El rang de valors que podem representar és [ -Z , Z+1 ] = [ -(2<sup>n-1</sup>+1) , 2<sup>n-1</sup> ] on n = precisió.  
El rang de valors que podem representar és [ -Z , Z+1 ] = [ -(2<sup>n-1</sup>+1) , 2<sup>n-1</sup> ] on n = precisió.  Revisió del 13:22, 14 set 2022

Els nombres reals (ℝ) inclouen els nombres racionals (ℚ), els quals inclouen els nombres enters (ℤ), els quals inclouen els nombres naturals (ℕ)

Tipus de base

 • Base 2 (Binari) ⇒ b = 2 ⇒ [0,1]
 • Base 8 (Octal) ⇒ b = 8 ⇒ [0,1,2,3,4,5,6,7]
 • Base 10 (Decimal) ⇒ b = 10 ⇒ [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]
 • Base 16 (Hexadecimal) ⇒ b = 16 ⇒ [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F]

Representació dels nombres naturals (ℕ)

 • Per passar de Base b a Base 10 calculem les potències de polinomi equivalent
  • N10 = 1405 = 1000 + 400 + 5 = 1x103 + 4 x102+ 0 x101+ 5 x100
 • Per passar de Base 10 a Base b fem divisions
  • Base10base2.png 19 = 10011
 • Per passar de Base b1 a Base b2 passem a Base 10 i després a Base b2 (b1 ⇒ Base10 ⇒ b2)
  • Ex...
 • Per passar de Base b a Base bk (b1 ha de ser potència de b2) passem individualment cada número i els concatenem.
  • DeBaseAbase.png

Representació dels nombres enters (ℤ)

 • Per poder representar un nombre enter s'ha de saber la precisió de bits.

Signe-Magnitud

El rang de valors que podem representar és [ -(2n-1-1) , 2n-1-1 ] on n = precisió.

 • El primer bit correspon al signe.
  • 0 ⇒ positiu (+)
  • 1 ⇒ negatiu (-)
 • La resta (n-1 bits) representen el valor.

Ex...

Complement a 2

El rang de valors que podem representar és [ -(2n-1) , 2n-1-1 ] on n = precisió.

Base 10 a Base 2
 • Positiu
  • Passar el número a binari.
 • Negatiu
  • Ignorar el signe.
  • Passar el número a binari.
  • Fer complement a 1, és a dir canviar els 0 per 1 i els 1 per 0.
  • Fer complement a 2, és a dir sumar 1 al últim bit.
Base 2 a Base 10
 • Passar el número a binari.
 • Mirar si esta dins el rang
  • Si esta dins el rang, és positiu
  • Si no esta dins el rang, és negatiu
   • Fer complement a 1, és a dir canviar els 1 per 0 i els 0 per 1.
   • Fer complement a 2, és a dir sumar 1 al últim bit.

Ex...

Excés a Z

El rang de valors que podem representar és [ -Z , Z+1 ] = [ -(2n-1+1) , 2n-1 ] on n = precisió.

Z = 2n-1-1

 • Sumar Z al número què volem convertir.

Ex...

Representació dels nombres racionals (ℚ)

Representació dels nombres reals ()