Representació dels nombres

De FFAWiki

Tipus de base

  • Base 2 (Binari) ⇒ b = 2 ⇒ [0,1]
  • Base 8 (Octal) ⇒ b = 8 ⇒ [0,1,2,3,4,5,6,7]
  • Base 10 (Decimal) ⇒ b = 10 ⇒ [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]
  • Base 16 (Hexadecimal) ⇒ b = 16 ⇒ [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F]

Representació dels nombres naturals

  • Per pasar de Base b a Base 10 calculem les potencies de polinomi equivalent
    • N10 = 1405 = 1000 + 400 + 5 = 1x103 + 4 x102+ 0 x101+ 5 x100
  • Per pasar de Base 10 a Base b fem divisions
  • Per pasar de Base b1 a Base b2 passem a base 10 i després a base b2 (b1 ⇒ Base10 ⇒ b2)
  • v