Crear, Modificar i Esborrar Base de Dades En MySQL

De FFAWiki

Mysql

Llegenda

[] Opcional
{} Obligatoris
| Or

Crear Base de dades

CREATE DATABASE nom_base_de_dades
Crea una base de dades amb el nom que vulguis.

Modificar Base de dades

Composició:
ALTER DATABASE nom_base_de_dades opció {[opció]}
Opció:
ALTER DATABASE mydb READ ONLY = {DEFAULT | 0 | 1};
ALTER DATABASE mydb DEFAULT COLLATE = utf8mb4_bin;
ALTER DATABASE mydb DEFAULT CHARACTER SET = charset_name;
ALTER DATABASE mydb DEFAULT ENCRYPTION = {'Y' | 'N'};
Execució:
ALTER DATABASE mydb READ ONLY = 0;
Canvia a només lectura.

Esborrar Base de dades

DROP DATABASE nom_base_de_dades
Borra la base de dades.