Crear, Modificar i Esborrar Base de Dades En Postgres

De FFAWiki

Postgres

Crear Base de dades

CREATE DATABASE nom_base_de_dades
Crea una base de dades amb el nom que vulguis.

Modificar Base de dades

ALTER DATABASE nom_base_de_dades RENAME TO nou_nom_base_de_dades
Canvia el nom de la base de dades.

Esborrar Base de dades

DROP DATABASE nom_base_de_dades
Borra la base de dades.