Diagrames d'activitat

De FFAWiki

Descripció

És la representació gràfica de fluxos de treball del sistema des de l'inici fins al final, indicant les operacions i components que intervenen.

Coses a tenir en compte

 • L'inici i el final estar representats per un oval/node.
 • Definir quin resultat esperem del diagrama.
 • Decidir quin nivell de detall farà falta.
 • Mirar que ocasiona l'inici i quin resultat té el final.
 • identificar les accions i el seu ordre cronològic.
 • identificar punts de decisió.

Normes

 • El diagrama comença sempre en un node inicial i és únic.
 • El diagrama sempre acaba en un node final i és únic.
 • Les transicions poden enllaçar:
 • Accions amb Accions
 • Accions amb nodes
 • Nodes amb Accions
 • Nodes amb Nodes

Transicions

Relacions entre accions que es representen amb fletxes unidireccionals (Un sol sentit).

Accions

Defineixen els diferents estats o etapes per les quals passa l'execució del programa.

Símbols

Exemple Diagrama d'activitat

Diagrama d'activitat