Dinàmica de màquines

De FFAWiki

Dinàmica de translació

Treball, energia, i potència de translació (J)

Treball

  • El treball fet per una força es determina mitjançant l'expressió:
Treball.pngDiagramaTreball.png
  • A partir de l'anterior podem dir:

Energia

Energia Mecànica

L'energia mecànica és el total que té un cos de la suma de les seves energies potencials i cinètiques.
EnergiaMecanica.png
Energia Cinètica

EnerciaCinetica.png

Energia Potencial

EnergiaPotencial.png

Potencia

Potencia.png

Molla

Molla.png

Rendiment

Rendiment.png

Moviment Rectilini

Moviment Rectilini Uniforme (MRU)

  • Moviment amb trajectòria rectilínia, velocitat constant en el mateix sentit i direcció.
MovimentRectiliniUniforme.png

Moviment Rectilini Uniformement Accelerat (MRUA)

  • Moviment amb trajectòria rectilínia, en el mateix sentit i direcció però velocitat variada.
MovimentRectiliniUniformementAcelerat.png

Moviment Circular

Moviment Circular Uniforme

Moviment Circular Uniformement Accelerat