Equilibri Sòlid Rígid

De FFAWiki
 • És un cos de determinada massa en la qual es poden definir dos punts, la distància entre els quals no varia siguin quines siguin les forces que hi actuen. És a dir, es tracta d'un cos indeformable.
 • L'equilibri estàtic no depèn només de l'anterior, també de la llei de Newton.
 • La suma de les forces i dels moments han de donar 0:
SumatoriDeForces.png
Unitats del moment: N·m
 • Segons cap on giri el moment, serà positiu o negatiu:
SigneMoment.png

Parell de Forces

 • Si hi ha dues forces paral·leles, però contràries equidistants al punt de tall, genera un moment d'un parell de forces (Γ (Tau)):
ParellDeForces.pngFormulaParellDeForces.png

Diagrama Del Sòlid Lliure (DSL)

 • Dibuixar el cos de l'objecte aïllat de la resta de casos que estan en contacte.
 • El centre de masses CdM o Centre de Gravetat CdG, és el punt fictici de cada cos on es considera aplicada tota la massa m (o tot el pes del cos G).
CentreDeMassa.png
 • Passos:
 1. Aïllar el sòlid de la resta de sòlids i substituir tots els contactes amb la resta de cossos per forces que aquestes afecten sobre el cos objecte de l'estudi, segons el tipus de contacte.
 2. Localitzar el pes, si es té en compte, en el CdG o CdM del sòlid.
 3. Indica el mòdul, la direcció i el sentit de les forces conegudes.
 4. Pressuposar la direcció de les forces incògnita segons el tipus de contacte que té amb els seus recolzaments.

Tipus de Contacte

 • Rodets, balancins o superfícies lliscant sense fricció.
RodetsDibuix.jpg
 • Cable o barra articulada per dos punts sense pes.
CableDibuix.jpg
 • Passador amb trau colís lliscant.
PassadorDibuix.jpg
 • Articulació o recolzament amb força de fricció.
ArticulacioDibuix.jpg
Dues forces: una vertical i l'altre horitzontal, coincidents en el punt de gir de l'articulació o punt de contacte. Les dues forces poden ser substituïdes per una sola d'indicada.
 • Encastament
EncastamentDibuix.jpg
Dues forces i un moment. Les dues forces són una vertical i l'altre horitzontal coincidents en l'encastament. Poden ser substituïdes per una sola força indicada.
 • En els dos últims casos no és necessària sempre l'existència de les dues forces i/o del moment, dependrà de les forces exteriors aplicades al sòlid el fet que apareguin totes o alguna. Tanmateix, però, en la resolució de problemes cal considerar totes les possibles. Llavors, que no hi siguin ens donaran zero en la resolució del problema.