Servidor WEB

De FFAWiki

Apache

Instal·lació

 • sudo apt update
 • sudo apt install apache2

Configuració

Afegir llocs

 • Fer copia l'arxiu /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
 • Editar l'arxiu copiat
  • Apache2default.png
 • Habilitar el lloc
  • sudo a2ensite ffames.cat

Afegir mod_SSL

 • sudo a2enmod ssl
 • sudo systemctl reload apache2

Afegir mod_rewrite

Per poder fer redireccio i MVC

 • sudo a2enmod rewrite
 • sudo systemctl reload apache2

Afegir mod_webdav

Per poder posar contrasenya a l'apache

 • sudo a2enmod dav
 • sudo a2enmod dav_fs
 • sudo systemctl reload apache2

Afegir mod_proxy

Per poder fer la redireccio de un domini a qualsevol ip:port

 • sudo nano /etc/apache2/sites-available/transmision.conf
  • Torrent apache.png
 • sudo a2enmod proxy
 • sudo a2enmod proxy_http
 • sudo systemctl reload apache2

Certbot SSL

Instal·lació

 • sudo apt install certbot python3-certbot-apache

Crear certificats

 • sudo certbot --apache
  • Escull els dominis o deixa en blanc per selecionar-los tots
   • Certbot.png
  • Escull si vols redirigir la web a HTTPS
   • Certbot2.png

Auto renovar certificats

 • sudo nano /etc/crontab
Renovació mensual