XML Extensible Markup Language

De FFAWiki


Exemple XML

<email>

<remitent>
<persona>
<nom> Josep </nom>
<cognom>Pons </cognom>
</persona>
</remitent>
<destinatari>
<adreça> suport@gmail.com</adreça>
</destinatari>
<assumpte>El dispositiu no funciona</assumpte>
<missatge> Necessito que vinguin a revisar el dispositiu. </missatge>

</email>


Plantilla XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE nomArxiu SYSTEM "nomArxiu.dtd">
<etiqueta xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="nomArxiu.xsd">
</etiqueta>

Regles

 1. El document conté únicament caràcters Unicode vàlids.
 2. Hi ha un element arrel que conté a la resta d'elements.
 3. Els noms dels elements i dels seus atributs no contenen espais.
 4. El primer caràcter d'un nom d'element o d'atribut pot ser una lletra, dos punts o subratllat (_).
 5. La resta de caràcters poden ser també números, guions (-) o punts (.).
 6. Els caràcters "<" i "&" només s'utilitzen com a començament de marques.
 7. Les etiquetes d'obertura, de tancament i buides estan correctament niades (no se solapen) i no cal ni sobra cap etiqueta d'obertura o tancament.
 8. Les etiquetes de tancament coincideixen amb les d'obertura (fins i tot en l'ús de majúscules i minúscules).
 9. Les etiquetes de tancament no contenen atributs.
 10. Cap etiqueta te dos atributs amb el mateix nom.
 11. Tots els atributs tenen algun valor.
 12. Els valors dels atributs estan entre cometes.