Servidor WEB

De FFAWiki

Apache

Instal·lació

 • sudo apt update
 • sudo apt install apache2

Configuració

 • Editar l'arxiu /etc/,,,.conf
  • ...
 • sudo systemctl restart apache2

Certbot SSL

Instal·lació

 • sudo apt install certbot python3-certbot-apache

Crear certificats

 • sudo certbot --apache
  • Escull els dominis o deixa en blanc per selecionar-los tots
   • Certbot.png
  • Escull si vols redirigir la web a HTTPS
   • Certbot2.png

Auto renovar certificats

 • sudo nano /etc/crontab
Renovació mensual