Matemàtiques

De FFAWiki

Trigonometria

Matrius

Determinants

Sistemes d'equacions lineals

Geometria

Derivades

Representació dels nombres

Hipòtesi d'inducció

  • Tenim 1 hipòtesi
  • Veiem que sigui certa per n=1
  • Cert per n ⇒ cert n+1

N=1 (Correcte)

n ⇒ n+1 ?

Ex:

An = (1 2·n)? ⇒ An+1 = (1 2·(n+1))

An+1 = An · A = (1 2·n) · (1 2) = (1 2+2·n) = (1 2·(n+1))